Reply To: Em đang học ĐH chuyên ngành nhúng IoT

Forums Discussion Topics Generals Em đang học ĐH chuyên ngành nhúng IoT Reply To: Em đang học ĐH chuyên ngành nhúng IoT

  hungtranpro
  Participant
  none
  Hi bạn, mình cũng đang bắt đầu mày mò về IoT nè bạn. Anh em mình kết nối với nhau nha. Hehe
  0
  0