Reply To: Giải pháp smart farm

Forums Discussion Topics Generals Giải pháp smart farm Reply To: Giải pháp smart farm

  minamino
  Participant
  none
  Chào bác,

  Bác có thể sử dụng các loại cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm đất (theo chuẩn Modbus RS485 hoặc Lorawan) -> truyền về module gateway. Rồi sau đó sử dụng một nền tảng IoT nào đó để lưu trữ dữ liệu và tạo giao diện web, app theo dõi.

  Bác xem thử đề xuất của em có ok không nhé.

   

  0
  0