Reply To: Mua thiết bị Zigbee

Forums Discussion Topics Hardware Mua thiết bị Zigbee Reply To: Mua thiết bị Zigbee

  minamino
  Participant
  none
  Theo mình thấy ở thị trường Việt Nam thì đa số toàn OEM Trung Quốc.
  Vài thương hiệu phổ biến trên thị trường như Tuya, Aqara,Orvibo hoặc Lumi.
  0
  0