Reply To: Chuẩn giao tiếp IoT phổ biến nhất ở Việt Nam

Forums Discussion Topics Generals Chuẩn giao tiếp IoT phổ biến nhất ở Việt Nam Reply To: Chuẩn giao tiếp IoT phổ biến nhất ở Việt Nam

  angel
  Participant
  none
  Chào bạn
  Hiện tại thì mình thấy ở VN đa số sử dụng Zigbee.
  Ưu điểm: tiêu thụ điện năng ít, thời lượng pin rất dài, dễ tích hợp, lắp đặt các thiết bị Zigbee dễ dàng, và cuối cùng có thể mở rộng tới 65.000 thiết bị trong cùng một hệ thống
  Nhược điểm: tầm phủ sóng ngắn, khả năng xuyên tường khá yếu.
  0
  0