Reply To: Thiết bị đo điện năng IoT Smart

Forums Discussion Topics Hardware Thiết bị đo điện năng IoT Smart Reply To: Thiết bị đo điện năng IoT Smart

  angel
  Participant
  none
  Em thấy ở VN k có thiết bị thông minh nào đo chuẩn qua điện lực đâu anh. Ông nào được tính tiền thì vẫn phải tin kaka.
  0
  0