Reply To: Giải pháp smart farm

Forums Discussion Topics Generals Giải pháp smart farm Reply To: Giải pháp smart farm

    thinhsmart
    Participant
    Giải pháp smart home đang ứng dụng thực tế đó bác. Em đi các dự án gặp những yêu cầu cơ bản như giám sát nhiệt độ, độ ẩm, pH, NPK của đất, rồi sau đó điều khiển on/off van tưới.
    0
    0