Reply To: Chuẩn giao tiếp IoT phổ biến nhất ở Việt Nam

Forums Discussion Topics Generals Chuẩn giao tiếp IoT phổ biến nhất ở Việt Nam Reply To: Chuẩn giao tiếp IoT phổ biến nhất ở Việt Nam

    lythuongkiet
    Participant
    Em nghĩ phổ biến nhất hiện nay ở VN là WiFi hoặc Zigbee
    0
    0