Reply To: nền tảng IoT platform VN?

Forums Discussion Topics Software nền tảng IoT platform VN? Reply To: nền tảng IoT platform VN?

  minamino
  Participant
  none
  Nền tảng IoT là một môi trường để hỗ trợ kết nối và xử lí dữ liệu trong hệ thống IoT, nền tảng IoT cực kì quan trọng giúp các doanh nghiệp vượt qua rào cản về thời gian và đội ngũ để xây dựng các giải pháp thông minh.
  Thay vì quá tốn kém chi phí và thời gian để build app/web, mình có thể sử dụng nền tảng IoT để tiết kiệm so many things.
  Mình có tham khảo tài liệu trên kênh blog này khá thú vị. Bạn tham khảo nha.

  https://iotasia.org/nen-tang-iot-iot-platform-la-gi/

  0
  0