Reply To: nền tảng IoT platform VN?

Forums Discussion Topics Software nền tảng IoT platform VN? Reply To: nền tảng IoT platform VN?

  Cong-k21
  Participant
  Hi anh,
  Em đang mới bắt đầu học về IoT, nên đang muốn kiếm 1 open platform để tập tành làm một vài project ứng dụng nho nhỏ. Anh có sử dụng qua cái platform nào có dạng kéo thả rồi lập trình cơ bản để xong 1 giải pháp không ạ?
  Thanks anh ạ!
  0
  0