Reply To: nền tảng IoT platform VN?

Forums Discussion Topics Software nền tảng IoT platform VN? Reply To: nền tảng IoT platform VN?

    lythuongkiet
    Participant
    Về mấy nền tảng IoT của Việt Nam trên thị trường thì em thấy có Rogo, Vconnex, EoH. Bác tham khảo mấy nền tảng đó nhé.
    0
    0