Reply To: Cấu trúc 1 hệ thống IOT cơ bản?

Forums Discussion Topics Generals Cấu trúc 1 hệ thống IOT cơ bản? Reply To: Cấu trúc 1 hệ thống IOT cơ bản?

  duynguyen
  Participant
  none
  Một hệ thống IoT hoàn chỉnh gồm 4 phần em nè:
  1/ Thứ nhất là tầng cảm biến/thiết bị cuối: đây là tầng để thu thập dữ liệu từ môi trường xung quanh.
  2/ Thứ hai là khả năng kết nối: các dữ liệu từ cảm biến có thể truyền lên gateway hoặc gateway to cloud tùy theo phương thức giao tiếp của cảm biến.Các phương thức phổ biến như wifi, Zigbee, Lorawan, hoặc BLE.
  3/Thứ ba là phần xử lí data: dữ liệu được thu thập và đưa lên cloud. Sau đó dữ liệu sẽ đc xử lí và lưu trữ . có thể thêm các model AI vào để xử lí.
  4/ Thứ 4 là giao diện người dùng: đây là phần mà người dùng sẽ tương tác để điều khiển các thiết bị thông minh.
  0
  0