Reply To: Làm thế nào để chọn IoT Platform phù hợp?

Forums Discussion Topics Software Làm thế nào để chọn IoT Platform phù hợp? Reply To: Làm thế nào để chọn IoT Platform phù hợp?

  duynguyen
  Participant
  none
  Để đánh giá 1 nền tảng IoT, bạn cần đánh giá chi phí, khả năng mở rộng các thiết bị, phương thức kết nối và khả năng hỗ trợ của nhà cung cấp đó.
  0
  0