Reply To: Làm thế nào để chọn IoT Platform phù hợp?

Forums Discussion Topics Software Làm thế nào để chọn IoT Platform phù hợp? Reply To: Làm thế nào để chọn IoT Platform phù hợp?

    thinhsmart
    Participant
    Anh nghĩ em là sv nên có thể sử dụng các open iot platform Việt Nam để có thể hỗ trợ tiếng việt và đặc biệt là miễn phí (vì em đang là sv)
    0
    0