Reply To: Giao thức mới ‘Matter’

Forums Discussion Topics Tips Giao thức mới ‘Matter’ Reply To: Giao thức mới ‘Matter’

  davidnguyen
  Moderator
  Mình nghĩ Matter là một tiêu chuẩn có thể giúp xóa bỏ khoảng cách giữa các thiết bị IoT, giúp tăng việc kết nối đa thiết bị, đa giao thức. Một dự án rất tiềm năng trong tương lai. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thời gian để đánh giá và kiểm chứng.
  Bạn có thể tham khảo bài viết về Matter khá thú vị ở link dưới nhé.
  https://iotasia.org/giao-thuc-matter-su-ra-doi-cua-mot-tieu-chuan-ket-noi-moi/
  0
  0