Reply To: Giao thức mới ‘Matter’

Forums Discussion Topics Tips Giao thức mới ‘Matter’ Reply To: Giao thức mới ‘Matter’

    spaceX
    Participant
    Em nghĩ matter cần tới 5-6 năm để chứng minh độ hiệu quả. Vì để kết nối các ông lớn với nhau thì có vẻ không khả thi, mỗi ông lớn Apple, Google, Amazon chắc chắn sẽ k dễ gì open chung với nhau.
    0
    0