Reply To: MQTT or HTTP?

Forums Discussion Topics Software MQTT or HTTP? Reply To: MQTT or HTTP?

    linhka
    Participant
    Theo mình nghĩ là MQTT sẽ phù hợp hơn cho các ứng dụng của IoT vì thời gian đáp ứng, dung lượng pin, băng thông thấp hơn.
    0
    0