Reply To: Nhờ mọi người tư vấn đề tài tốt nghiệp IoT

Forums Discussion Topics Tips Nhờ mọi người tư vấn đề tài tốt nghiệp IoT Reply To: Nhờ mọi người tư vấn đề tài tốt nghiệp IoT

    linhka
    Participant
    Mình đang chuẩn bị làm đề tài về nhà thông minh đây bạn. Bao gồm rèm thông minh, đèn, đồng hồ điện năng, tất cả đều sử dụng zigbee rồi dùng 1 platform dạng plug&play để làm cho tiết kiệm thời gian.
    0
    0