Reply To: Tìm nền tảng IoT Plug&Play cho đề tài tốt nghiệp

Forums Discussion Topics Software Tìm nền tảng IoT Plug&Play cho đề tài tốt nghiệp Reply To: Tìm nền tảng IoT Plug&Play cho đề tài tốt nghiệp

    SangYuki
    Participant
    Mỗi nền tảng thì nó đều có ưu nhược điểm riêng. Tuy nhiên cả Blynk và E.Ra đều giúp người dùng tự develop ứng dụng IoT cho riêng mình một cách linh hoạt, dễ dàng, giao diện kéo thả và trực quan hóa. Cả 2 đều có các cộng đồng hỗ trợ khi người dùng gặp thắc mắc.
    0
    0