Reply To: MQTT or HTTP?

Forums Discussion Topics Software MQTT or HTTP? Reply To: MQTT or HTTP?

    thinhsmart
    Participant
    Nếu ứng dụng cho IoT thì em nghĩ MQTT là tốt hơn nhé bác. Nó truyền dữ liệu nhanh chóng và sử dụng điện năng nhỏ, tốt cho các thiết bị sử dụng pin.
    0
    0