Reply To: Đăng kí nền tảng E.Ra ở đâu vậy anh em?

Forums Discussion Topics Generals Đăng kí nền tảng E.Ra ở đâu vậy anh em? Reply To: Đăng kí nền tảng E.Ra ở đâu vậy anh em?

  davidnguyen
  Moderator
  Bạn có thể vào https://e-ra.io/ rồi sử dụng email để đăng kí nhé.
  Tất cả các tài liệu và video hướng dẫn sẽ được gửi cho các bạn qua email.

  Cảm ơn bạn ạ!

  0
  0