Reply To: Đăng kí E-Ra muộn

Forums Discussion Topics E-Ra IoT Platform Đăng kí E-Ra muộn Reply To: Đăng kí E-Ra muộn

  AdminThor
  Keymaster
  none
  Chào bạn, hiện nền tảng E-Ra sẽ được miễn phí đến giữa tháng 12 để lấy phản hồi từ người dùng và hoàn thiện sản phẩm hơn. Sau đó ứng dụng sẽ gửi các thông báo về việc có thêm các gói miễn phí (giới hạn tính năng) và trả phí cho khách hàng lựa chọn. Ad xin thông tin đến bạn nha!
  1
  0