Reply To: E-Ra có j khác biệt v ae ?

Forums Discussion Topics Generals E-Ra có j khác biệt v ae ? Reply To: E-Ra có j khác biệt v ae ?

  Long Le Hong
  Participant
  none
  Gửi bạn 1 số thông tin về khác biệt của E-Ra:

  E-Ra được ra đời là quá trình tích lũy kinh nghiệm hơn 5 năm triển khai IoT trong công nghiệp với hơn 72 trạm, 142 sensors, 345 thông số được giám sát và điều khiển 24/7. E-Ra – IoT Platform là nền tảng IoT (Non-Code) giúp xóa bỏ những rào cản khó khăn khi tiếp cận và ứng dụng IoT vào thực tiễn (nông nghiệp, công nghiệp, nhà thông minh,…v.v).

  Vì vậy ngoài những tính năng cơ bản mà Blynk có thì E-Ra cũng hỗ trợ. Ngoài ra, E-Ra còn hỗ trợ các tính năng No-Code như kết nối với các thiết bị chuẩn ngõ ra Modbus RTU thì chỉ cần Config để giao tiếp thôi, rất nhanh. Còn Blynk là phải Code khá nhiều và cần có kiến thức chuyên sâu để code thành công.
  Ngoài ra E-Ra còn hỗ trợ các chuẩn giao tiếp Zigbee (các thiết bị Smart home).

  Trân trọng!

  0
  0