Reply To: Ứng dụng kết nối với ESP8266 ?

Forums Discussion Topics Software Ứng dụng kết nối với ESP8266 ? Reply To: Ứng dụng kết nối với ESP8266 ?

  Long Le Hong
  Participant
  none
  Hi bạn, hiện tại E-Ra đang hỗ trợ ESP32. Với chip ESP8266 E-Ra sẽ hỗ trợ trong thời gian tới. Khi đó sẽ thông báo với bạn. Thanks
  0
  0