Reply To: kết nối chuẩn CÔNG NGHIỆP trên E Ra

Forums Discussion Topics Generals kết nối chuẩn CÔNG NGHIỆP trên E Ra Reply To: kết nối chuẩn CÔNG NGHIỆP trên E Ra

  Long Le Hong
  Participant
  none
  Hi e, bên anh hỗ trợ cầu hình trên Dashboard để đọc tự động các cảm biến/thiết bị có chuẩn ngõ ra RS485 em nhé.
  0
  0