Reply To: E-Ra IoT Platform, Cloud Server & Hệ thống Smart home

Forums Discussion Topics E-Ra IoT Platform E-Ra IoT Platform, Cloud Server & Hệ thống Smart home Reply To: E-Ra IoT Platform, Cloud Server & Hệ thống Smart home

  PhAu
  Participant
  1. Cloude server có thể tận dụng nền tảng hỗ trợ sẵn.
  2. Null–
  3. Đề tài yêu cầu giao thức tầng ứng dụng của các thiết bị với Gateway là theo MQTT. Do em đăng ký học tập không trình tự lắm nên thiếu nhiều kiến thức và lúc mới bắt đầu em biết mỗi broker Mosquitto. Khi thực hiện Gateway em đã dùng laptop (hoặc Pi) cài sẵn Mosquitto <broker>; còn esp32 <client pub/sub> để lập trình điều khiển. Ngoài ra còn 1 yêu cầu là Gateway phải kết nối với Cloud Server theo HTTP nên em mới có những câu hỏi trên.

  Em cảm ơn những chia sẻ của anh ạ! Em sẽ dành thời gian để tìm hiểu thêm.

  0
  0